Het studentenleven van Aard Beijst

Persoonlijk
Student geweest van 1968 tot 1976
Lid geweest van VAP 1968 tot 1973

Waar gewoond in Groningen?
Boterdiep, Noorderhoogebrug  op een woonboot

Meest dierbare plek in Groningen?
Noorderhoogebrug in de weilanden.

Heb je nog bepaalde herinneringen aan bepaalde plekken, kroegen etc ?
* Poelestraat met disco en Oosterpoort. Verlengde Frederikstraat woonhuis.
* Academisch ziekenhuis de kennismaking als co-assistent in alle klinieken. Het eerste coschap interne was voor mij een fabriek van somatische diagnosen. Voorkómen van ziekten kwam niet ter sprake.
* Vindicat aan grote markt met leden van allerlei pluimage. Zowel in jaarclub als daar buiten. De verscheidenheid lijkt wel op Mumbai India met zeer aardige en boze mensen.

Heb je nog contact met mensen uit je studietijd ? 
Contacten uit mijn studietijd heb ik door de jaren heen.  Daarin heb ik mij autonoom opgesteld. Meedoen met de gangbare mening was niet het uitgangspunt voor mij. Zelf ben ik meer beschouwend en probeer de ware aard te onderzoeken.

Opleiding

Heb je nog bepaalde herinneringen aan je opleiding ? 
Mijn universiteitsraad lidmaatschap 1971-72.  Mijn ogen gingen open bij beoordelen van de begroting van medische faculteit.

Preventie had toen ook al mijn interesse. Dit onderdeel van facultair onderwijs had weinig aandacht. De huisartsgeneeskunde had ongeveer het laagste budget.  De interne kliniek daarentegen kreeg de meeste gelden voor curatie en vergroten van de kliniek zonder duidelijke missie waar je met de patiëntenzorg naartoe wilt. Mijn voorstel was geld van de interne naar de huisartsafdeling te schuiven.  Dat was onbestaanbaar en paste niet in het bestuur van de medische fakulteit.

Voor de coassistenten was en is er een stage op Curacao, mijn geboorteplaats. Vragen in de universiteitsraad naar besteding van 600.000 gulden vielen in slechte aarde. De ambtenaar die de coschappen op Curacao regelde zou ervoor zorgen dat ik niet mijn coassistentschap op Curacao kon doen. Zo geschiedde.

Verder heb ik mij gericht op de stedenbouw van Groningen. De gemeente en de universiteit werkten langs elkaar heen.  Voor de talenfaculteiten zou een 15 verdiepingen gebouw verrijzen.  Met hulp van een stedenbouwkundige en ondergetekende werd een alternatief plan in de binnenstad ontwikkeld.  Dit plan werd door universiteitsraad bekrachtigd.

Had je een bepaalde voorbeeld-docent ?
Voor mij was Prof Keuning van histologie een voorbeeld van kennis vergaren via associatief denken en niet via feitenkennis. Nieuw medisch curriculum van medische faculteit Groningen vanaf 1968 ondersteunde dit type onderwijs. Dit heeft veel invloed op mijn opleiding en ontwikkeling gehad. Daar ben ik Prof. Keuning dankbaar voor.

Zijn er verhalen over jouw studententijd, die je nog steeds vertelt aan anderen  ?
Groningen is een goede studentenstad en in tegenstelling tot west-Nederland met de beide voeten op de grond. Niet zo nodig alle hypes volgen. De kleine schaal van de jaren 60/70 maakte dat veel mensen direct aanspreekbaar waren en de nuchterheid sprak mij aan.

Welk specialisme heb je uiteindelijk gekozen en waarom?
Mijn beroepskeuze werd huisarts ivm de integratie preventie en curatie. De keuze om huisarts te worden na tropenstages werd ingegeven door mijn belangstelling voor preventie. Dat heb ik 40 jaar met plezier gedaan. Ik heb de 1 jarige huisartsenopleiding gedaan in Lochem.  Een groter verschil met Almere en overloop van Amsterdam was niet voor te stellen.  In Lochem werd bij ernstige ziekte gebeld. In Almere was een nachtelijk advies voor aarsmaden niet ongewoon. Mijn beroep huisarts van 1978 tot 2001 in Almere-Haven.  Daarna waarnemend huisarts in Australia, Myanmar en Nederland. 2002-2019. Een eigen praktijk beheren vraagt meer energie. Van de waarneming krijg je meer een zigeunergevoel.

Waarom ben je lid van Antonius Deusing?
De Antonius Deusing alumnidagen zijn voor mij de verbinding met mijn opleiding. Mijn pensioen heeft mijn nieuwgierigheid niet gedoofd. Dat koester ik.

Waar gaan jouw herinneringen uit je studententijd het meest naar toe?
De start met de coschappen interne en het deelnemen aan de universiteitsraad hebben de meeste indruk gemaakt.

Wat betekent ''mijn Universiteit”?
Mijn universiteit heb ik ontmoet in het universiteits- bestuur.

Wat betekent voor jou “mijn ziekenhuis”?
Mijn ziekenhuis is het oude AZG.

Wat vind je van belang voor de huidige opleiding?
Het nieuwe medisch onderwijs is vanaf het eerste jaar veel praktischer geworden. Het verband tussen eerste en tweede lijns geneeskunde heeft nog steeds veel aandacht nodig. Ook het omgaan met informatie technologie in de praktijk vraagt om integratie. Aandacht voor patiënt én computer. AI of gezond verstand gebruiken een balans.

Wat vind je van belang voor de zorg?
Van belang voor de zorg is weerstand bieden tegen non evidence based Medicine. Tijd besteden aan anamnese en geen cadeau’s uitdelen.

Aard_Beijst.jpg