Het studentenleven van Fenny Berends


"Waarom ben je in Groningen gaan studeren”?

Ik was al wat ouder toen ik ging studeren, ik woonde in Haren en ik zag het niet zitten om in mijn eentje naar een andere stad te gaan.


‘’Wat is je leukste herinnering aan Groningen?’’

Ik begon met enige twijfel aan de studie (ik werkte eerst als analiste en moest mijn betaalde baan opgeven) maar het ging hartstikke goed.


“Welk moment uit je studententijd is je het meeste bij gebleven?”

Het moment dat ik mijn doctoraalbul kreeg. Toen kon ik aan mezelf en aan iedereen laten zien dat ik het kon. Ik kom uit een milieu waar studeren niet voorkwam.


“Wat is je het meest bij gebleven tijdens je co-schappen?”

Het plotseling overlijden van mijn moeder tijdens het eerste coschap.


Hoe is je carrière gelopen?”

Voorspoedig. Ik heb eerst de huisartsenopleiding gedaan en na een intermezzo als algemeen arts-assistent interne/chirurgie in Harlingen ben ik de opleiding arts klinische chemie gaan doen. Daarna ben ik in het AMC gaan werken op het klinisch chemisch lab tot aan mijn pensionering.)


“Wat zou je huidige studenten willen meegeven?”

Dat ze vooral moeten genieten van hun studententijd en dat ze een vak moeten kiezen waar ze lol in hebben.

Fennie_Berends.jpg