Het studentenleven van Hens ten Thije

Persoonlijk

Ik heb gestudeerd van 1969 tot 1976 en ben lid geweest van Albertus Magnus. Ik heb gewoond aan het Noorderhaven, in de van Sijsenstraat en in Garmerwolde. Mijn meest dierbare plek was de Grote Markt. Dierbare herinneringen heb ik nog aan de sociëteit van Albertus Magnus. Uit mijn studietijd heb ik nog contact met Mike de Jongste, Jos Snoek en Bernard Röben

Opleiding

Heb je nog bepaalde herinneringen aan je opleiding ?

Tot het kandidaats examen twijfelde ik of ik wel door wilde gaan. Daarna ben ik een jaar gestopt en heb ik door Afrika gereisd. Daarna heb ik de studie afgemaakt en ben tropenarts geworden. Tenslotte ben ik uitgezonden naar Kameroen.

Had je een bepaalde voorbeeld-docent ?
Niet uit mijn studietijd.

Zijn er verhalen over jouw studententijd, die je nog steeds verteld aan anderen?  Zo ja, kun je een korte samenvatting daarvan geven ? Over het gezellige leven in de Oosterpoort, waar ik mijn huidige echtgenote heb leren kennen. Het was een dorpje binnen Groningen. Ik heb overigens een bijzondere studententijd gehad in Groningen. Het was sociaal een warm bad.  Ik heb ook veel studentenwerk gedaan voor de RUG, waarvan ik nu het beeld heb dat het weggegooide tijd is geweest. Ik was van huis uit zo geprogrammeerd. Had ik het maar niet gedaan. Ik ben ook erg op zoek geweest naar mezelf. Tenslotte is er rust gekomen.

Wat betekent voor jou “ mijn universiteit” ?
Een veredelingsinstituut waar ik dokter ben geworden.

Wat betekent voor jou “ mijn faculteit c.q. ziekenhuis” ?
Vooral een zoektocht naar mezelf. Ik had tijdens de co schappen erg het idee dat ik aan allerlei verwachtingen moest voldoen.

Baan

Welk specialisme c.q. baan is het uiteindelijk geworden of heb je  gekozen ?
Na een periode van 5 jaar met tropenstages en werk in Kameroen, heb ik een opleidingsplek tot chirurg in Deventer gevonden. Een mooie periode van hard werken maar ik mocht daar wel mezelf zijn. Prachtig vak. Ik heb mij daarna als oncologisch chirurg gevestigd in Vlissingen.

Waarom deze keuze  ?
Ik hield van de chirurgische cultuur. Er was collegiale betrokkenheid (in Deventer). Snel beslissingen nemen. Veel patiënten contact.

Boodschap.
Wat vind je – vooral in deze tijd – van belang voor de opleiding geneeskunde ? Heb je tips ?

Volg je eigen weg.

En wat vind je – ook vooral in deze tijd – van belang voor de zorg?
​​​​​​​Houdt het ‘Menselijk’!