Interview

Interview met Frans Hiddema.


Je bent buddy. Hoe vaak heb je contact gehad met studenten ?

Twee maal heb ik contact gehad met studenten en één keer heeft dat geresulteerd in een gesprek. De betrokken student had belangstelling om naar de tropen te gaan. En dan is het ook belangrijk om een goed beeld te geven. Velen gaan als idealist naar de tropen, maar de werkelijkheid is toch dat het een harde maatschappij is. Je moet je goed bewust zijn van de positie die je in de tropen als blanke dokter krijgt en alle risico’s die daaraan vast zitten.En de tweede keer is er een telefonisch contact geweest, maar daarna is er geen vervolg geweest.

Heb je ook een indruk waarom studenten contact zoeken met een buddy ?

Studenten willen vooral een beter beeld krijgen van hun toekomstige werk of vak en willen beter weten waarmee ze dan rekening moeten houden.

Het is belangrijk, dat je daarover praat met iemand die al langer het vak uitoefent of – zoals in mijn geval – langer in de tropen gewerkt heeft. De student krijgt dan een beter beeld, dat gebaseerd is op feiten en ervaringen en niet op een romantisch beeld dat de student zelf creeërt.

Heb je nu ook het gevoel dat je als (oud) collega, alumnus, iets kunt betekenen voor studenten ?

Ik denk dat wij meer kunnen betekenen voor hen. Management is bijvoorbeeld een belangrijk onderwerp voor ons en de toekomstige dokters. Als je straks als dokter in een ziekenhuis gaat werken dan is het belangrijk dat je weet hoe het binnen een ziekenhuis reilt en zeilt, hoe het binnen een maatschap werkt, waarmee je rekening moet houden. Want als je al vele jaren binnen een ziekenhuis of binnen een maatschap werkt en als het niet klikt met de maten, dan heb je een enorm probleem. En veel van dit soort problemen kunnen voorkomen worden door je vooraf goed voor te bereiden.

Heb je het idee dat je wat handvaten kunt geven waardoor zij het beter kunnen aanpakken ?

Ik denk het wel. Als voorbeeld noemde ik al het ziekenhuis. Het is van belang dat je weet hoe een ziekenhuis in elkaar zit, hoe het zit met verantwoordelijkheden, de maatschap, het medisch specialistisch bedrijf. Het is een buitengewoon gecompliceeerde omgeving geworden, waarin je belandt en waarin je je ook moet handhaven, zeker als je als jonge collega binnenkomt.

Het medisch leiderschap krijgt nu in de medische opleidingen meer aandacht. Heb je ook een idee wat wij als alumni, als buddy, als vereniging kunnen bijdragen ?

Nou, als thema voor de AD dag. Het is inderdaad een belangrijk onderwerp dat in het verleden weinig aandacht heeft gekregen. De arts wordt steeds meer de regisseur van de zorg. Het ziekenhuis gaat enorm veranderen; we krijgen een anderhalvelijnszorg, de patient krijgt veel meer regie over zijn eigen ziekte en de rol van de arts verandert daardoor ook. Je moet het samen met andere disciplines doen en niet meer alleen, dat vraagt een andere benadering.Frans_Hiddema.JPG