Historie

In 1903 werd het Algemeen Provinciaal Stads- en Academisch Ziekenhuis ( APSAZ) gelegen tussen de Oostersingel en het Damsterdiep door de toenmalige minister-president Dr Abraham Kuyper geopend; op de locatie zoals wij die nog kennen.

Het ziekenhuis was in 1853 ontstaan uit een fusie van het Stads Armen Ziekenhuis, gesticht door Baart de la Faille en het Nosoconium Academium, gesticht door Thomassen a Thuessink, nog steeds bekende namen in de stad.

Een aantal straatnamen is verbonden met hoogleraren, die in de geschiedenis een belangrijke rol hebben gespeeld in de medische praktijk en het onderwijs. De namen zijn terug te vinden in de Professoren buurt tussen de Korteweg en de Oosterhamrik kade en de Gorecht wijk.

De gemeenteraad vond “ dat het bepaaldelijk geleerden behoorden te zijn die in onze stad hebben gewerkt, wier namen aan die straten behoren te worden verbonden.

En zo geschiedde. In het kader van het lustrum wordt elke maand een hoogleraar, naar wie een straat is vernoemd, behandeld.

Bronvermelding:

  • Historie in de buurt, Gerard Terwisscha van Scheltinga (te bestellen via bol.com)
  • 2004 Stichting ‘200 jaar AZG’