Gezonde voeding: een (voor)recht?

Over dit evenement

Categorie
Educatief
Organisator
Alumnifunctionaris
Datum en tijd
10 apr. 2024 19:00 - 21:00
Locatie
UMCG, Rode Zaal

Gezonde voeding: een (voor)recht?

Voedingspatronen en een gezonde leefomgeving

Prof. Brigit Toebes en Dr. Jan de Vries zijn de sprekers tijdens de derde Klinische hybride avond ‘Gezonde voeding; een (voor)recht?’ op woensdag 10 april. Met de insteek op regulering van ongezond (eet?) gedrag wordt een interessant raakvlak opgepakt met voeding. Eetgedrag is een complex fenomeen dat in de loop der jaren zich heeft ontwikkeld. Door de complexiteit kent het diverse invalshoeken, ook qua wetgeving (Nationaal en Europees). Zowel alumni als studenten van de faculteit Medische Wetenschappen als de faculteit Rechtsgeleerdheid zijn van harte welkom. De avond zal plaatsvinden in de Rode Zaal van het UMCG.

Dr. Jan de Vries zal het aspect rondom “gezonde voeding” vanuit een voedingswetenschappelijk oogpunt benaderen en de ontwikkelingen in het voedingspatroon in Nederland in het perspectief zetten van diverse chronische aandoeningen die aan voedingsgedrag zijn gerelateerd en waarop vanuit een maatschappelijk/ overheidsperspectief mogelijkheden zouden kunnen worden gecreëerd om een gezonder voedingspatroon te realiseren in de toekomst. Prof. Brigit Toebes zal vanuit het recht reflecteren op de gezonde leefomgeving.

Prof. Brigit Toebes is als hoogleraar gezondheidsrecht in internationaal perspectief verbonden aan de Afdeling Transboundary Legal Studies van de Faculteit Rechtsgeleerdheid en medeoprichter van het Groningen Centre for Health Law. Sinds september is zij wetenschappelijk directeur van de Aletta Jacobs School of Public Health. Haar onderzoek bevindt zich op het snijvlak van mensenrechten en gezondheid. Zij houdt zich momenteel bezig met de vormgeving van het internationaal gezondheidsrecht, en met internationale en nationale regulering rond chronische ziekten. Zij is gepromoveerd bij het Studie-en Informatiecentrum Mensenrechten (Universiteit Utrecht), en werkte onder meer bij het T.M.C. Asser Instituut, de Raad van State en de Universiteit van Aberdeen. Zij is Lid van de Aletta Jacobs School of Public Health en oprichter van het Groningen Centre for Health Law.

Dr. Jan de Vries heeft meer dan 16 jaar ervaring in de Research & Development van de voedingsindustrie, respectievelijk in de Zuivelindustrie. Voordat dr. de Vries voor de voedingsindustrie ging werken, heeft hij bijgedragen aan verschillende adviezen van de Voedingsraad in Nederland.  Werkt nu als consultant om te helpen bij de toepassing van voedingswetenschappen in voeding innovatie en heeft een achtergrond in biologie, menselijke voeding en farmacologie.
 

  • Sinds januari 2016 lid van de Ethische Commissie van het Universitair Medisch Centrum in Groningen, de Ethische Commissie Oost-Nederland 
  • Bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Ethische Commissies.
  • Lid METc Oost Nederland(focus voedingstudies), sinds mei 2021
  • Lid van het Healthgrain Forum en van de Whole Grain Initiative
  • Voorzitter van de Stichting Nutrition in Transition, en secretaris van de Stuurgroep “Improving Standards in the Science of Nutrition” van de Federation of European Nutrition Societies
  • Lid coöperatie Voedingsconsulenten, sinds januari 2017 
  • Sinds 2010 eigen adviesbureau

Tijdsschema
18.30 uur – 19.00 uur                            Inloop met koffie/ thee
19.00 uur – 19.05 uur                            Introductie 
19.05 uur -  19.45 uur                            Eerste gedeelte 
19.45 uur – 20.00 uur                            Pauze (koffie / thee)
20.00 uur – 20.30 uur                            Tweede gedeelte
20.30 uur - 21.00 uur                             Discussie
21.00 uur - 21.30 uur                             Napraten met een drankje (fysieke gedeelte)