Mission Statement

De vereniging heeft ten doel:

a. het onderhouden en bevorderen van de onderlinge contacten tussen — oud-studenten van de Faculteit der Medische Wetenschappen van de -Rijksuniversiteit Groningen (voorheen genaamd Faculteit der  Geneeskunde), verder Alumni genoemd;

b. het onderhouden en bevorderen van de contacten tussen Alumni en de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en haar studenten;

c. het onderhouden en bevorderen van de contacten tussen Alumni en de Rijksuniversiteit Groningen;

d. het stimuleren van actieve betrokkenheid van de leden bij facultaire, universitaire en maatschappelijke zaken; het verrichten van al hetgeen dat met het voorstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.