Wetenschapsprijs

Jaarlijks looft de alumnivereniging de wetenschapsprijs uit voor het beste verslag wetenschappelijke stage.

 De eerste prijs bedraagt 300 euro, de tweede en derde prijs bedragen 100 euro.Daarnaast ontvangt de eerste prijswinnaar een speciaal voor Antonius Deusing ontworpen legpenning.

Voor mededinging komen de verslagen in aanmerking die volgens de criteria van de reviewers ONW gewaardeerd zijn met een cijfer 8,5 of hoger. De alumnivereniging laat de verslagen nogmaals door een onafhankelijke jury beoordelen, vooral gericht op de presenteerbaarheid van de lessen, waaruit de drie besten gekozen worden.

Studenten die een 8,5 of hoger halen voor hun verslag, ontvangen van Antonius Deusing een uitnodiging om mee te dingen naar deze prijs.

De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de jaarlijkse Antonius Deusingdag (1e zaterdag van november).


Denkt u in aanmerking te komen voor deze prijs, maar heeft u geen uitnodiging ontvangen om mee te dingen? Stuur dan een email naar alumni@med.umcg.nl