Vereniging

De Medische Alumnivereniging Antonius Deusing is opgericht op 12 april 1997.

De Medische Alumnivereniging Antonius Deusing is de vereniging voor afgestudeerden, gepromoveerden en masters aan de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen.

De vereniging wil contacten stimuleren tussen alumni enerzijds en het UMCG, de universiteit en de medisch studenten anderzijds. Zij wil de leden stimuleren tot actieve betrokkenheid bij facultaire, universitaire en maatschappelijke zaken.

Bovenal echter wil de vereniging de onderlinge contacten tussen alumni onderhouden en stimuleren, zodat oude vriendschappen kunnen worden opgepikt en nieuwe gemaakt. Via de alumnivereniging kunnen studiegenoten worden opgespoord.

Het leggen van contacten is voor elke organisatie zo niet het doel, dan wel het middel om haar doelen te bereiken. Voor een alumnivereniging is het zowel het doel als het middel. Het gaat er tenslotte om een netwerk te vormen waarvan zowel de alumni als de universiteit of het UMCG-deel uitmaken en waarin de interactie tussen alle participanten mogelijk wordt gemaakt. Eerste vereiste daarvoor is een bron van informatie. Voor een deel wordt die gevonden in publicaties in verschillende media. Voor de Groningse alumnivereniging Antonius Deusing zijn dat periodieken als Triakel (uitgave UMCG) en ‘Broerstraat 5’ (uitgave Bureau alumnirelaties RUG), en de website.

Wij hopen dat u met plezier kennis neemt van de Medische Alumnivereniging Antonius Deusing en wij hopen u als nieuw lid te verwelkomen.