Artikelen

Wouter van Doeveren
23sep

Wouter van Doeveren

Strijd voor de pokkeninenting Van Doeveren, als Hippocraat, Des Kranken Troost en Toeverlaat, Om wiens verwenscht vertrek de Stad en...

Petrus Campersingel
18jul

Petrus Campersingel

Hartstochtelijke nieuwsgierigheid ‘Het steensnijden uytgezonderd, heb ik alle de voornaamste konstbewerkingen op levendige mensen...

Evert Jan Thomassen à Thuessinklaan
18jul

Evert Jan Thomassen à Thuessinklaan

Stichter van het AZG 'Daar er zich thans eene gelegenheid aanbied, om met geringe kosten voor den Lande een klein en geschikt ziekenhuis...

Antonius Deusinglaan
18jul

Antonius Deusinglaan

Antonius Deusinglaan 'De 22 koortssymptomen die hij in zijn laatste hoofdstukken (van zijn verhandeling over de koorts) opsomt wekken de...

Historie van Academisch Ziekenhuis en Medische Faculteit te Groningen in de professorenbuurt
18jul

Historie van Academisch Ziekenhuis en Medische Faculteit te Groningen in de professorenbuurt

In 1903 werd het Algemeen Provinciaal Stads- en Academisch Ziekenhuis ( APSAZ) gelegen tussen de Oostersingel en het Damsterdiep door de...