Bestuur

Het Algemeen Bestuur bestaat uit 7 personen. Het bestuur beschikt over een betaalde part-time alumnifunctionaris. Het bestuur vergadert één keer per kwartaal in aanwezigheid van de alumnifunctionaris. Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de penningmeester en de alumnifunctionaris. Daarnaast wordt de vereniging ondersteund door leden van de Medische Faculteitsvereniging Panacea.

Bestuur:

  • Leo Veehof,huisarts / coördinator semi-arts OWI / examinator , afst. jaar: 1977 (voorzitter)
  • Bettie Carmiggelt, arts M&G, adviseur Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, afst. jaar: 1981 (penningmeester)
  • Frans Hiddema, voormalig voorzitter Raad van Bestuur Oogziekenhuis Rotterdam, afst.jaar: 1975
  • Irene van Ham, zelfstandig gevestigd bedrijfsarts, afst.jaar: 1978
  • Sofanne Ravensbergen, masterstudent
  • Nick Dekker, masterstudent
  • Susana Fennema, masterstudent

Alumnifunctionaris:

  • Renske Aalders

Panacea:

  • Ilse Siewers, adviserend studentlid, bestuur M.F.V. Panacea
  • Marije Leferink, adviserend studentlid, alumnicommissie M.F.V. Panacea


Achterste rij (van links naar rechts): Sofanne Ravensbergen, Nick Dekker, Susana Fennema, Irene van Ham, Frans Hiddema, Leo Veehof

Voorste rij (van links naar rechts): Renske Aalders, Marije Leferink, Ilse Siewers, Bettie Carmiggelt

DSC03876.JPG