Bestuur


Het Algemeen Bestuur bestaat uit 7 personen. Het bestuur beschikt over een betaalde part-time alumnifunctionaris. Het bestuur vergadert één keer per kwartaal in aanwezigheid van de alumnifunctionaris. Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de voorzitter en de penningmeester, zij worden ondersteund door de alumnifunctionaris. Daarnaast wordt de vereniging ondersteund door leden van de Medische Faculteitsvereniging Panacea.

Bestuur en bestuurstaken:

  • Leo Veehof, huisarts np / coach/  afst. jaar: 1977 (voorzitter, AVG en buddy-systeem)
  • Bettie Carmiggelt, arts M&G/ afst. jaar: 1981 (penningmeester)
  • Frans Hiddema, voormalig voorzitter Raad van Bestuur Oogziekenhuis Rotterdam/ afst.jaar: 1975 (contactpersoon alumni buiten Groningen)
  • Irene van Ham, zelfstandig gevestigd bedrijfsarts/ afst.jaar: 1978 (contactpersoon alumni buiten Groningen)
  • Daniël Huisman, algemeen bestuurslid/ afst. jaar: 2018 (Commissaris externen)
  • Martine Wellens, masterstudent ( PR en communicatie)
  • Anneke Eerkens, masterstudent ( PR en vormgeving)

Alumnifunctionaris:

  • Marjan Nieboer

Panacea:

  • Sherilyn Konter, adviserend studentlid, bestuur M.F.V. Panacea


Boven, van links naar rechts: Daniel Huisman, Frans Hiddema, Marjan Nieboer, Martine Wellens, Irene van Ham

Onder, van links naar rechts: Anneke Eerkens, Leo Veehof, Bettie Carmiggelt

Bestuursfoto2019.jpg