Bestuur


Het Algemeen Bestuur bestaat uit 7 personen. Het bestuur beschikt over een betaalde part-time alumnifunctionaris. Het bestuur vergadert één keer per kwartaal in aanwezigheid van de alumnifunctionaris. Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de voorzitter en de penningmeester, zij worden ondersteund door de alumnifunctionaris. Daarnaast wordt de vereniging ondersteund door leden van de Medische Faculteitsvereniging Panacea.

Bestuur en bestuurstaken:

  • Leo Veehof, huisarts np / coach/  afst. jaar: 1977 (voorzitter, AVG en buddy-systeem)
  • Daniël Huisman, arts / afst. jaar: 2018 (penningmeester)
  • Irene van Ham, zelfstandig gevestigd bedrijfsarts/ afst.jaar: 1978 (contactpersoon alumni buiten Groningen)
  • Tineke Slagter - Roukema, (verloskundig actief) huisarts/ DHV en LHV voorzitter lid/ voorzitter RvT martiniziekenhuis, Groningen 2007-2015/Lid Eerste Kamer 2003-2015/ afst. jaar 1977 (commissaris externen)
  • Martine Wellens, MDL Isala ziekenhuis Zwolle (PR en communicatie)
  • Anneke Eerkens, PhD student (PR en vormgeving)
  • Hester d' Engelbronner, masterstudent (werving masterstudenten, buddy-systeem)

Alumnifunctionaris:

  • Marjan Nieboer

Panacea:

  • Merel Rozema, adviserend studentlid, bestuur M.F.V. Panacea
bestuursfoto.AntoniusDeusing.jpg
Bestuur Antonius Deusing 2023

Boven, van links naar rechts: Tineke Slagter - Roukema, Anneke Eerkens, Marjan Nieboer (alumnifunctionaris)
Midden van links naar rechts: Hester d' Engelbronner en Leo Veehof (voorzitter)
Onder van links naar rechts: Martine Wellens, Irene van Ham, Daniël Huisman