Bestuur

Het Algemeen Bestuur bestaat uit 7 personen. Het bestuur beschikt over een betaalde part-time alumnifunctionaris. Het bestuur vergadert één keer per kwartaal in aanwezigheid van de alumnifunctionaris. Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de voorzitter en de penningmeester, zij worden ondersteund door de alumnifunctionaris. Daarnaast wordt de vereniging ondersteund door leden van de Medische Faculteitsvereniging Panacea.

Bestuur en bestuurstaken:

  • Leo Veehof, huisarts np / coach/  afst. jaar: 1977 (voorzitter, AVG en buddy-systeem)
  • Bettie Carmiggelt, arts M&G, afst. jaar: 1981 (penningmeester)
  • Frans Hiddema, voormalig voorzitter Raad van Bestuur Oogziekenhuis Rotterdam, afst.jaar: 1975 (contactpersoon alumni buiten Groningen)
  • Irene van Ham, zelfstandig gevestigd bedrijfsarts, afst.jaar: 1978 (contactpersoon alumni buiten Groningen)
  • Daniel Huisman, masterstudent (Commissaris externen)
  • Nick Dekker, masterstudent ( PR en communicatie)
  • Susana Fennema, masterstudent ( PR en vormgeving

Alumnifunctionaris:

  • Marjan Nieboer

Panacea:

  • Julia van Brunschot, adviserend studentlid, bestuur M.F.V. Panacea


bestuursfoto.2018.almanak.jpg

Boven, van links naar rechts: Marjan Nieboer, Nick Dekker, Daniel Huisman, Frans Hiddema
Onder, van links naar rechts: Bettie Carmiggelt, Leo Veehof, Irene van Ham (niet op de foto aanwezig Susana Fennema)