Bestuur

Het Algemeen Bestuur bestaat uit 7 personen. Het bestuur beschikt over een betaalde part-time alumnifunctionaris. Het bestuur vergadert één keer per kwartaal in aanwezigheid van de alumnifunctionaris. Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de voorzitter en de penningmeester, zij worden ondersteund door de alumnifunctionaris. Daarnaast wordt de vereniging ondersteund door leden van de Medische Faculteitsvereniging Panacea.

Bestuur:

  • Leo Veehof, huisarts np / coach/  afst. jaar: 1977 (voorzitter)
  • Bettie Carmiggelt, arts M&G, afst. jaar: 1981 (penningmeester)
  • Frans Hiddema, voormalig voorzitter Raad van Bestuur Oogziekenhuis Rotterdam, afst.jaar: 1975
  • Irene van Ham, zelfstandig gevestigd bedrijfsarts, afst.jaar: 1978
  • Daniel Huisman, masterstudent
  • Nick Dekker, masterstudent
  • Susana Fennema, masterstudent

Alumnifunctionaris:

  • Marjan Nieboer

Panacea:

  • Julia van Brunschot, adviserend studentlid, bestuur M.F.V. Panacea
  • Marije Leferink, adviserend studentlid, alumnicommissie M.F.V. Panacea


Achterste rij (van links naar rechts): Sofanne Ravensbergen, Nick Dekker, Susana Fennema, Irene van Ham, Frans Hiddema, Leo Veehof

Voorste rij (van links naar rechts): Renske Aalders, Marije Leferink, Ilse Siewers, Bettie Carmiggelt