Bestuur


Het Algemeen Bestuur bestaat uit 7 personen. Het bestuur beschikt over een betaalde part-time alumnifunctionaris. Het bestuur vergadert één keer per kwartaal in aanwezigheid van de alumnifunctionaris. Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de voorzitter en de penningmeester, zij worden ondersteund door de alumnifunctionaris. Daarnaast wordt de vereniging ondersteund door leden van de Medische Faculteitsvereniging Panacea.

Bestuur en bestuurstaken:

  • Leo Veehof, huisarts np / coach/  afst. jaar: 1977 (voorzitter, AVG en buddy-systeem)
  • Daniël Huisman, arts / afst. jaar: 2018 (penningmeester)
  • Frans Hiddema, voormalig voorzitter Raad van Bestuur Oogziekenhuis Rotterdam/ afst.jaar: 1975 (contactpersoon alumni buiten Groningen)
  • Irene van Ham, zelfstandig gevestigd bedrijfsarts np/ afst.jaar: 1978 (contactpersoon alumni buiten Groningen)
  • Tineke Slagter - Roukema, (verloskundig actief) huisarts/ DHV en LHV voorzitter lid/ voorzitter RvT martiniziekenhuis, Groningen 2007-2015/Lid Eerste Kamer 2003-2015/ afst. jaar 1977 (commissaris externen)
  • Martine Wellens, masterstudent ( PR en communicatie)
  • Anneke Eerkens, masterstudent ( PR en vormgeving)

Alumnifunctionaris:

  • Marjan Nieboer

Panacea:

  • Aron Barkema, adviserend studentlid, bestuur M.F.V. Panacea

Boven, van links naar rechts: Frans Hiddema, Irene van Ham, Marjan Nieboer, Tineke Slagter - Roukema, Daniël Huisman

Onder, van links naar rechts: Martine Wellens, Leo Veehof

Afwezig op de foto: Anneke Eerkens

bestuursfoto.2020.jpg