Bestuur


Het Algemeen Bestuur bestaat uit 7 personen. Het bestuur beschikt over een betaalde part-time alumnifunctionaris. Het bestuur vergadert één keer per kwartaal in aanwezigheid van de alumnifunctionaris. Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de voorzitter en de penningmeester, zij worden ondersteund door de alumnifunctionaris. Daarnaast wordt de vereniging ondersteund door leden van de Medische Faculteitsvereniging Panacea.

Bestuur en bestuurstaken:

  • Leo Veehof, huisarts np / coach/  afst. jaar: 1977 (voorzitter, AVG en buddy-systeem)
  • Daniël Huisman, arts / afst. jaar: 2018 (penningmeester)
  • Mike de Jongste, cardioloog np
  • Tineke Slagter - Roukema, (verloskundig actief) huisarts/ DHV en LHV voorzitter lid/ voorzitter RvT martiniziekenhuis, Groningen 2007-2015/Lid Eerste Kamer 2003-2015/ afst. jaar 1977 (commissaris externen)
  • Martine Wellens, MDL Isala ziekenhuis Zwolle (PR en communicatie)
  • Anneke Eerkens, PhD student (PR en vormgeving)
  • Hester d' Engelbronner, masterstudent (werving masterstudenten, buddy-systeem)

Alumnifunctionaris:

  • Marjan Nieboer

Panacea:

  • Hannah Garritsen, adviserend studentlid, bestuur M.F.V. Panacea

Boven, van links naar rechts: Mike de jongste, Anneke Eerkens, Leo Veehof
Midden van links naar rechts: Tineke Slagter-Roukema, Antonius Deusing, Martine Wellens
Onder van links naar rechts: Daniël Huisman, Hester d' Engelbronner, Marjan Nieboer

bestuursfoto.2024.jpg
Bestuur Antonius Deusing 2024