'Genetica & Healthy Aging' met drs. Corien Verschuuren en drs. Jackie Dekens

Tijdens de hybride Klinische Avond op 23 mei '23 hebben drs. Corien Verschuuren, klinisch geneticus en drs. Jackie Dekens, Apotheker de huidige stand van zaken betreffende 'Genetica en Healthy Aging' uiteengezet. In deze video ziet u het tweede gedeelte van de avond waarbij ingegaan wordt op de mogelijkheden voor preventie binnen de geneeskunde met behulp van kennis van ons DNA. Onder andere het genenpaspoort, farmacogenetisch paspoort en dragerschaponderzoek voor het nageslacht komt aan bod. Met de wetenschap komen de mogelijkheden tot Healthy Aging weer een stukje dichterbij.