De Medische Alumnivereniging Antonius Deusing is de vereniging voor afgestudeerden, gepromoveerden en masterstudenten aan de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Op 3 november jl. heeft tijdens de Antonius Deusingdag de Algemene Leden Vergadering plaatsgevonden. De conceptnotulen hiervan kunt u vinden...