Artikelen

Historie van Academisch Ziekenhuis en Medische Faculteit te Groningen in de professorenbuurt

In 1903 werd het Algemeen Provinciaal Stads- en Academisch Ziekenhuis ( APSAZ) gelegen tussen de Oostersingel en het Damsterdiep door de toenmalige minister-president Dr Abraham Kuyper geopend; op de locatie zoals wij die nog kennen.

Het ziekenhuis was in 1853 ontstaan uit een fusie van het Stads Armen Ziekenhuis, gesticht door Baart de la Faille en het Nosoconium Academium, gesticht door Thomassen a Thuessink, nog steeds bekende namen in de stad.

Een aantal straatnamen is verbonden met hoogleraren, die in de geschiedenis een belangrijke rol hebben gespeeld in de medische praktijk en het onderwijs. De namen zijn terug te vinden in de Professoren buurt tussen de Korteweg en de Oosterhamrik kade en de Gorecht wijk.

De gemeenteraad vond “ dat het bepaaldelijk geleerden behoorden te zijn die in onze stad hebben gewerkt, wier namen aan die straten behoren te worden verbonden.

En zo geschiedde. In het kader van ons 25-jarige lustrum worden in verschillende blogs een hoogleraar, naar wie een straat is vernoemd, behandeld.

Bronvermelding:

  • Historie in de buurt, Gerard Terwisscha van Scheltinga (te bestellen via bol.com)
  • 2004 Stichting ‘200 jaar AZG’

 


Antonius Deusinglaan
18jul

Antonius Deusinglaan

Antonius Deusinglaan 'De 22 koortssymptomen die hij in zijn laatste hoofdstukken (van zijn verhandeling over de koorts) opsomt wekken de...

In memoriam: het studentenleven van Klaas Marck
11jul

In memoriam: het studentenleven van Klaas Marck

Persoonlijk * Student geweest van 1970 tot 1977. * Lid geweest van: Vindicat (Aegir, Forward hockey) Waar heb je gewoond in Groningen?...

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen