Nieuws

Accreditatie: 4 punten. Schrijf u in voor de Antonius Deusingdag op 3 november as. met als thema 'Medisch Leiderschap'

Prof. dr. Louise Gunning-Schepers en Prof. dr Gerjan Navis zullen tijdens het ochtendprogramma uiteenzetten wat hun visie is op Medisch Leiderschap. Graag geven wij alvast een voorproefje.

Besturen als verantwoordelijkheid nemen!

Prof. dr. Louise Gunning-Schepers, voorheen voorzitter Gezondheidsraad, Raad van Bestuur AMC, College van Bestuur UvA

Juist als je de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk wilt houden met goede kwaliteit tegen redelijke kosten, zijn beleidsbeslissingen op collectief niveau en bestuurders op instellingsniveau bepalend voor het zorgsysteem. Niet elk land maakt daarin dezelfde keuzes, kijk naar Engeland met zijn NHS en de VS met Obamacare.

Nederland heeft een lange traditie van private instellingen die publieke doelen dienen en daar hoort een bepaalde bestuursstijl bij. Professionals besturen professionals, beslissingen worden op inhoud genomen en er is altijd een groot gevoel van collectieve verantwoordelijkheid geweest. Wat is er nodig om dit ook in de toekomst nog te kunnen waarborgen en wat betekent dat voor onze medische opleiding?

Medisch leiderschap binnen en buiten de gebaande paden!

Prof. dr. Gerjan Navis, Internist-nefroloog, hoogleraar Voeding in de Geneeskunde, UMCG

Vergrijzing, de obesitas-pandemie en andere consequenties van leefstijl en leefomgeving, en de toenemende sociaal economische gezondheidsverschillen, vormen de grote uitdagingen voor de volksgezondheid van de 21eeeuw. Ondanks de spectaculaire vooruitgang in de afgelopen eeuw heeft de geneeskunde hierop geen goed antwoord. Nationaal en internationaal zijn bovendien vraagtekens gezet bij de bijdrage van onze wetenschapspraktijk aan het daadwerkelijk verminderen van ziektelast voor patiënt en samenleving. De Nationale Wetenschapsagenda en de Gezondheidsraad geven weliswaar oplossingsrichtingen, maar geen pasklare antwoorden. Om, in een complex landschap van zorg en onderzoek, deze dillema’s het hoofd te bieden, is medisch leiderschap nodig.

s ’Middags zijn er naast de prijsuitreiking voor de beste klinische les en het beste verslag stage Wetenschap diverse workshops waarvoor u zich kunt inschrijven. We sluiten de dag af met een borrel in ’t Feithhuis. Voor het volledige programma en aanmelden, kijk op:  https://www.antoniusdeusing.nl/evenementen/15630-antonius-deusingdag

Heeft u nog vragen?  Stuur een bericht naar alumni@med.umcg.nl en wij zullen spoedig antwoorden.

Ik hoop u op 3 november te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Leo Veehof, Voorzitter.
                   

 

 

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen