Nieuws

Geef u op voor webinar: medische beslissingen rond het levenseinde bij kinderen tussen 1-12 jaar: ethische uitdagingen. Els Meackelenbergh en Eduard Verhagen

Wanneer: woensdag 23 maart
Tijd: 19.30 uur tot 21.00 uur

Wat kunt u verwachten:

28 september 2019 stuurde de minister van VWS het onderzoeksrapport Medische beslissingen rond het levenseinde bij kinderen (1-12) aan de tweede kamer. Het onderzoek was uitgevoerd door onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen, Erasmus MC Rotterdam en het Academisch Medisch Centrum Amsterdam namens de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), in opdracht van het Ministerie van VWS. Doel van het onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de praktijk van beslissingen rond het levenseinde voor kinderen in de leeftijd van 1-12 jaar en de knelpunten die ouders en artsen ervaren. Prof .dr. mr Eduard Verhagen (kinderarts) en dr. Els Maeckelberghe (ethicus) waren mede opstellers van het rapport. Ze zullen u meenemen in de perspectieven van artsen en ouders en de ethische vragen die uit het onderzoek voortvloeien. Deelname is gratis. Link naar de online webinar krijgt u voorafgaand per mail toegestuurd.

Opgave via onderstaande link:

https://www.antoniusdeusing.nl/evenementen/medische-beslissingen-rond-het-levenseinde-bij-kinderen-tussen-1

 

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen