Nieuws

Schrijf u nu in voor de Antonius Deusingdag op 4 november

Schrijf u nu in voor de Antonius Deusingdag op 4 november

UMCG, functie en plaats in 2023 en daarna..

Zaterdag 4 november organiseert de medische alumnivereniging Antonius Deusing haar jaarlijks symposium. We hebben een boeiend programma met interessante sprekers. Aan het symposium zijn 4 accreditatiepunten toegekend.

Prof. Ate van der Zeer, voorzitter Raad van Bestuur UMCG
In de ochtend zal prof. Ate van der Zee tijdens zijn lezing ingaan op een aantal belangrijke ontwikkelingen zoals krapte op de arbeidsmarkt, herverdeling van taken en functies en veranderende regelgeving en omgangsvormen. Het UMCG excelleert van oudsher in transplantatie, oncologie en acute zorg en sinds een aantal jaren ook in public health. Dat laatste is een uitgesproken ambitie, want het Noorden wil zich profileren met 'gezond ouder worden'. Met het bevolkingsonderzoek en biobank Lifelines, waar 167.000 noordelingen aan deelnemen, heeft het UMCG een sterke troef in handen. Preventie is een belangrijke prioriteit. Daarvoor is een sterk netwerk nodig, waarbij alle spelers in de zorg aan tafel moeten zitten.

In de middag zullen in korte voordrachten verschillende sprekers spreken over stand van het wetenschappelijk onderzoek en het onderwijs nu
 

  • Prof. Eduard Verhagen, hoogleraar kindergeneeskunde over de levenseinde code voor kinderen en de strijd om kinderhartchirurgie: wat is de verbindende rode draad?
  • Prof. Marian Mourits, hoogleraar gynaecologie over het belang van feminiene waarden in medisch onderwijs/opleiding.
  • Prof. Berry Kremer, hoogleraar neurologie en voorzitter Medisch Ethische Toetsings-Commissie (METC) van het UMCG over toetsing van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in Nederland en de situatie in het UMCG
  • Drs. Gerbrich Galema, AIOS Anaesthesiologie en promovendus medisch onderwijs over de transitie van student naar arts: uitdaging of een kans?

Verder zullen de prijzen uitgereikt worden voor het beste verslag Stage Wetenschap en de Rein Zwierstraprijs voor de beste Klinische Les 2022 – 2023. De eerste prijswinnaars zullen een presentatie geven.

Prijs: leden: €40,- externen €90,- studenten €10,- ACCREDITATIEPUNTEN: 4