Artikelen

Het studentenleven van Richard Danel

Het (studenten)leven van Richard Danel

Ik interviewde Richard aan boord van het schip waarop hij woont. Het schip, de IJM 66 Vrouwe Cornelia, is varend erfgoed vanwege de unieke hoofdmotor uit 1958. Het lag op het moment van ons gesprek op de vaste ligplaats in Delfzijl. In de stuurhut hadden we een geanimeerd gesprek over het (studenten)leven van Richard en over zijn levensloop tot nu toe.

Waarom ben je in Groningen gaan studeren terwijl je in Sliedrecht geboren bent”?
Richard vertelt dat hij ingeloot werd voor Groningen maar dat Groningen wel zijn eerste keus was. Richard heeft van 1978 tot  1986 geneeskunde gestudeerd in Groningen. Zijn senior- coschappen heeft hij in Zwolle gelopen.

Hij is nooit lid geweest van een club o.i.d.
Voordat hij ging studeren had hij al gewerkt, onder meer als machinist op een binnenvaarttanker. En hij woonde samen. Dan stap je heel anders het studentenleven in.

Waar heb je gewoond in Groningen?
Richard woonde eerst in een huis aan het Deliplein, daarna woonde hij, met een groep vrienden,  een soort antikraak in Beijum (huizen die voor PTT-ers gebouwd waren maar die er nooit zijn komen wonen). En als laatste woonde hij in 2 verschillende huizen aan de J.W. Frisostraat, ook in Groningen, in de Oranjebuurt.

Wat was en is je meest dierbare plek in Groningen?
Richard vertelt dat dit in zijn studententijd Ugly Duck was maar dit is nog altijd een geliefde plek voor hem. Richard komt nog vaak en graag in de stad Groningen, hij heeft daar ook veel vrienden en kennissen en hij heeft er ook een huis. Er zijn in Groningen sowieso veel plekken die hem dierbaar zijn.

Heb je nog contact met mensen uit je studietijd ? J
azeker, met mensen van meerdere studierichtingen, waaronder geneeskunde.

Wat is je leukste herinnering aan Groningen?
Richard heeft niet 1 leukste maar veel leuke herinneringen aan Groningen, zowel aan zijn studententijd als aan de tijd daarna. Hij vond de studie op zichzelf erg leuk, hij heeft er erg van genoten. Omdat hij een vorm van dyslexie heeft waardoor het maken van multiple choice examens erg moeilijk voor hem was, mocht hij een groot deel van de tentamens mondeling afleggen. Daar heeft hij van genoten maar het schiep ook de verplichting om de stof heel goed te bestuderen. Omdat hij de mondelingen examens kon clusteren kon hij veel reizen tijdens zijn studie, dat was erg prettig.

Welk moment uit je studententijd is je het meeste bij gebleven?
Er zijn Richard meerdere momenten helder bijgebleven. Als eerst het halen van zijn doctoraalbul. Hij had daar heel hard voor gewerkt, met name voor het farmacologietentamen (met plezier) en het halen van de bul was de kroon op dat werk. Hij had zichzelf een beloning in het vooruitzicht gesteld, namelijk het zelf maken van een tafel. Deze tafel staat nog steeds in de roef van zijn schip. Verder was het coschap verloskunde (in Zwolle) een hoogtepunt voor hem. Hij kreeg daar veel verantwoordelijkheid en dat was duidelijk een omslagpunt voor hem: daar is hij van student arts geworden. Het krijgen van de artsenbul was ook een bijzonder moment voor hem.

Heb je nog bepaalde herinneringen aan je opleiding ?
Ja, hier noemt Richard opnieuw het coschap verloskunde, dit stak er echt bovenuit.

Had je een bepaalde voorbeeld-docent ?
Als eerste noemt Richard de begeleider van het coschap verloskunde in Zwolle maar van de algemene docenten noemt hij Han Mensink, de uroloog.

“Wat is je het meest bij gebleven tijdens je co-schappen?”
Het omslagproces van student naar arts, dat zich voornamelijk voltrok tijdens dat coschap verloskunde, is hem het meest bijgebleven.

“Hoe is je carrière gelopen?”
Richard heeft een lange en veelzijdige carrière, waar hij nog steeds middenin zit. Na zijn afstuderen was hij deeltijd assistent chirurgie (tegenwoordig zou dat een anios heten) in Winterswijk. Daarnaast was hij directeur van het Registratie Netwerk Huisartsen (RNG) met als onderdeel het bedrijf Serendipitas. Dit bedrijf verleende dienstverlening in de gezondheidszorg in zijn algemeenheid . Van daar uit is hij artsen gaan coachen. Hij heeft toen ook de, therapeutisch ingezette, opleiding arbeidspsychologie in Amsterdam gedaan. Vanuit zijn coachende rol heeft hij veel voor het toenmalige Artsen Onderlinge (nu onderdeel van arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir) gewerkt. Daarnaast had hij een begeleidende taak bij motorraces (Richard is nog altijd fervent motorrijder) en leidde hij brandweermensen op. Vanuit Serendipitas heeft hij een aantal consultants opgeleid, die (een deel van) het werk van hem overnamen. Vanuit Serendipitas heeft hij een imperium opgebouwd waar Serendipitas, Mediplus (keuringen) en nog wat andere bedrijven onder vielen. Uiteindelijk heeft hij dit imperium verkocht.

Richard woonde destijds op een landgoed in Westerwolde in Groningen. Bijna bovenop de Zechstein bron, waaruit vlakbij Veendam het meest zuivere magnesiumzout ter wereld wordt gewonnen. Hij is toen met een aantal artsen gaan praten en hij is zich gaan verdiepen in de rol van magnesium voor onze gezondheid. Ook werd hij lid van de internationale wetenschappelijke vereniging SDRM (Society for Development of Research on Magnesium), een wetenschappelijke vereniging voor research op het gebied van magnesium. Het is uit onderzoek gebleken dat 60-70% van de westerse wereldbevolking een magnesiumtekort heeft. Dit maakt hij nu wereldkundig door het geven van lezingen, spreekbeurten en colleges over magnesiologie voor artsen. Dat liep en loopt goed. Vervolgens werd hij vanuit Canada benaderd om in British Colombia een carrousel voor artsen op te zetten met bedrijfsgezondheidszorg, veiligheid , eerste-hulp en huisartsgeneeskunde. Hij woonde toen ook een aantal jaren in Vancouver. Hij had deze opdracht net zo ongeveer afgerond toen de olie/gasprijs kelderde, waardoor het project werd stilgezet. Hij is toen terug gegaan naar Nederland, hoewel hij in Vancouver nog steeds een kantoor heeft. Hij is nu onder andere met het UMCG samen bezig om een ZEC (Zechstein Experience Center) op te richten.

Wat was jouw rol bij het ontstaan van Antonius Deusing?
Richard was destijds met een aantal anderen een van de oprichters van Antonius Deusing, hij was secretaris van het oprichtingsbestuur. Hij is geen lid meer maar hij wil dit wel weer worden.

Wat vind je – vooral in deze tijd – van belang voor de opleiding ?
Meer onderwijs over nieuwe inzichten in de geneeskunde”. Zoals in zijn geval over de rol van magnesium voor onze gezondheid.

Wat vind je – ook vooral in deze tijd – van belang voor de zorg?
Daar is Richard heel helder in: veel meer erkenning/beloning/zorg voor het zorgverlenend personeel!

Wat zou je huidige studenten willen meegeven?
Onderzoek of je a priori een mensendokter wilt zijn of dat je meer van de wetenschap bent. Als je het weet te combineren is het helemaal prachtig!”

Geïnspireerd neem ik afscheid van Richard en inmiddels heb ik een busje magnesiumcitraat aangeschaft…

Richard Danel


Het studentenleven van Gerry Mout
24aug

Het studentenleven van Gerry Mout

Gerry Mout heeft van 2013 t/m 2020 geneeskunde gestudeerd aan de RUG. Hierna heeft zij anderhalf jaar gewerkt op de SEH in het...

Samuel Siegmund Rosenstein
06feb

Samuel Siegmund Rosenstein

Als leermeester het hoogst ‘Nog zie ik Rosenstein voor mij zitten in de college-kamer. Het ziekbed in het midden, een schare studenten...

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen